ARYA VIDYA SABHA MANAGING COMMITTEE

Sr No. Name Position
1 Shri Ghanshyam Kukreja President
2 Shri Ashok Kriplani Vice President
3 Smt. Deepa Lalwani Secretary
4 Shri Vedprakash Wadhwani Joint Secretary
5 Shri Bhushan Khubchandani Treasurer
6 Shri Dayaram Kewalramani Executive Member
7 Dr. Abhimanyu Kukreja Executive Member
8 Shri Lalchand Lakhwani Executive Member
9 Shri Karamchand Kewalramani Executive Member
10 Shri Vedprakash Arya Member
11 Shri Hariram Khubnani Member
12 Shri Chandulal Kewalramani Member